Hello planetsAroundSun[2].value

if (human) {
    echo "Hello, welkom op deze portfolio website.";
} else {
    echo "Dag robot, hopelijk versta je HTML5?";
}

Posts

subscribe via RSS